วันหยุดทำการของไปรษณีย์ไทย ปี 2559

 วันหยุดทำการของไปรษณีย์ไทย ปี 2559

1.  วันศุกร์ 1 มกราคม 2559  (วันขึ้นปีใหม่)

2.  วันจันทร์  22 กุมภาพันธ์ 2559  (วันมาฆบูชา)

3.  วันพุธ 6 เมษายน 2559  (วันจักรี)

4.  วันพุธ 13 เมษายน 2559 (วันสงกรานต์)

5.  วันพฤหัสบดี 14 เมษายน 2559 (วันสงกรานต์)

6.  วันศุกร์ 15 เมษายน 2559 (วันสงกรานต์)

7.  วันจันทร์  2  พฤษภาคม 2559 (วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ)

8.  วันพฤหัสบดี 5  พฤษภาคม2559 (วันฉัตรมงคล)

9.  วันศุกร์  20 พฤษภาคม2559  (วันวิสาขบูชา)

10.  วันอังคาร 19  กรกฎาคม 2559 (วันอาสาฬหบูชา)

11.  วันศุกร์ 12 สิงหาคม.2559 (วันแม่แห่งชาติ)

12.  วันจันทร์  24 ตุลาคม 2559 (วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช)

13.  วันจันทร์ 5 ธันวาคม 2559 (วันพ่อแห่งชาติ)

14.  วันจันทร์ 12 ธันวาคม 2559  (วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ)